แบบสำรวจข้อมูลความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ในการจัดการศึกษาทางไกล

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับระดับโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้       (เลขประชาชนนักเรียน)
รหัสผ่าน      (เลขประชาชนนักเรียน)
 

รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน คือ เลขประชาชนของนักเรียนในปกครองของท่าน

เพื่อป้องกันข้อมูลที่บันทึกไว้ เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน

รายละเอียดการตอบแบบสอบถาม Click !!

 

ผู้ปกครองที่ตอบคำถามทั้งหมด 19,549 คน

นักเรียนในระบบทั้งหมด 67,967 คน


Scan เพื่อตอบแบบสอบถาม

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th